Ondernemersfonds
Krabbepolder
Zeehaven

Ondernemersfonds Krabbepolder Zeehaven

Ondernemersfonds Krabbepolder Zeehaven

De BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Krabbepolder Zeehaven Zuid is gewijzigd naar het Ondernemersfonds Krabbepolder Zeehaven Zuid. Het Ondernemersfonds is een stadsbreed fonds met verschillende deelgebieden, de zogenaamde trekkingsgebieden. Deze trekkingsgebieden dragen bij aan het Ondernemersfonds via de Onroerende Zaakbelasting (WOZ) en ontvangen deze bijdrage minus een klein gedeelte weer terug van het fonds. Dit geld wordt gebruikt voor de continuering (en mogelijke uitbreiding) van de activiteiten van de BIZ.

De primaire doelstelling van het Ondernemersfonds is een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Volg ons

/onfkpzh /onfkpzh

Ondernemersfonds

De primaire doelstelling van de BIZ wordt voortgezet in het Ondernemersfonds: een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Hierbij staan we open voor suggesties van u als ondernemer over zaken die u geregeld wilt hebben of waarin wij als bestuur een voortrekkersrol kunnen vervullen.

Lees verder

Meldingen

Op dagelijkse basis is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het beheer van de buitenruimte. Meldingen met betrekking tot de buitenruimte kunnen gemeld worden via klachtenbuitenruimte@​portofrotterdam.com.

Lees verder