Ondernemersfonds Dordrecht

Op 19 december 2023 nam de gemeenteraad het besluit over de oprichting van het Ondernemersfonds en de verhoging van de Onroerendzaakbelasting (OZB) voor alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning. Het fonds is van en voor ondernemers wat een impuls zal geven aan het ondernemersklimaat gemeente breed. Dit betekent dat niet alleen de winkels, kantoren en bedrijfspanden maar ook onderwijsgebouwen, praktijkruimtes, ziekenhuizen, agrarische panden, sportkantines, musea en cultuurpodia bijdragen. Het leidt tot meer onderlinge samenwerking, een betere netwerkvorming en meer kennisuitwisseling. Bij andere gemeenten die al langer een Ondernemersfonds op basis van OZB hebben zien we dat een het een goed “instrument” is om ondernemers collectief verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen directe omgeving en waardoor ook nieuwe samenwerkingen ontstaan.

ONS

ONFKPZH zorgt vanuit Ondernemersfonds Dordrecht voor de verantwoorde besteding van de gelden, die bijeengebracht zijn door ondernemers en organisaties in Krabbepolder Zeehaven

Ondernemersfonds Dordrecht is voor en door ondernemers. Het geeft impuls aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, allerlei organisaties en de gemeente en zorgt voor economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Zo draagt het bij aan een bruisende binnenstad, veilige en toekomstbestendige bedrijventerreinen en een sterke en betrokken wijkeconomie.

Financiële ruimte

Ondernemersfonds Dordrecht zorgt in de hele stad voor financiële ruimte om initiatieven te ontwikkelen. Het besteedbare budget daarvoor wordt bijeengebracht door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Vanaf 2024 wordt daarvoor 75 euro per 100.000 euro WOZ-waarde berekend, een bedrag wat jaarlijks geïndexeerd wordt en wat volledig ten goede komt aan Ondernemersfonds Dordrecht. Zowel de eigenaren (40%) als de gebruikers (60%) dragen bij. Vastgoedeigenaren, bedrijven, winkels, industrie, horeca, zorgorganisaties, onderwijs, sportverenigingen, culturele instellingen en de gemeente, ze betalen allemaal mee. Zo wordt een aanzienlijk bedrag bijeengebracht wat vanuit een centraal fonds wordt beheerd.

Trekkingsgebieden

Voor een goede bestemming van de gelden is Dordrecht opgedeeld in logische gebieden waarin samenwerking mogelijk is. Deze zogenaamde trekkingsgebieden beschikken allemaal over hun bijeengebrachte budget. Dordrecht is verdeeld in 25 trekkingsgebieden. Elk gebied beschikt over een eigen bijeengebracht budget. Ondernemers en organisaties in dat gebied beslissen samen waaraan zij dat besteden. Voor de uitvoering van plannen is in elk gebied is een trekkingsgerechtigde nodig: een stichting of vereniging van waaruit ondernemers en organisaties samen plannen bedenken, beoordelen, indienen en uitvoeren. ONFKPZH zorgt voor verantwoorde en breed gedragen bestedingen in Krabbepolder.