Havenbedrijf Rotterdam

Als exploitant en beheerder van Dordrecht Inland Seaport heeft het Havenbedrijf Rotterdam een langetermijnvisie opgesteld. Naast het uitbreiden van haven gerelateerde activiteiten in het havengebied, is het stimuleren van private investeringen, duurzame ontwikkelingen en versterken van de arbeidsmarkt in de regio een belangrijk onderdeel.

Voor de aankomende jaren staat het verder optimaliseren van het vestigingsklimaat, verduurzamen van het gebied en het verbeteren van de bereikbaarheid voor werknemers en goederen centraal. Dit alles doen we in samenspraak met bedrijven, het bestuur van het Ondernemersfonds Krabbepolder Zeehaven (voorheen BIZ) en de gemeente Dordrecht.