Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Samen werken aan de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van bedrijventerreinen.  Daartoe dient het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het proces dat leidt tot het KVO-B, het keurmerk veilig ondernemen bedrijven, begint met een veiligheidsanalyse van het betreffende gebied. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om de beveiliging te verbeteren. De plannen worden beoordeeld door een gecertificeerd bedrijf. Bij goedkeuring volgt de uitreiking van het certificaat KVO-B.

Het keurmerk heeft een aantal positieve gevolgen: een betere veiligheid tegen lagere kosten, een betere beeldkwaliteit van het gebied en ook lagere verzekeringspremies. Alle bedrijventerreinen in Dordrecht-West zijn KVO-B gecertificeerd en dus ook ons terrein Krabbepolder Zeehaven Zuid.