‘Ondernemersfonds gaat alle wensen inventariseren’

Het Ondernemersfonds Krabbepolder Zeehaven is sinds 1 januari een feit. Daarmee is officieel een einde gekomen aan de Bedrijven Investeringszone maar niet aan het energieke programma voor ondernemers in het gebied. Voorzitter Remko Mol: ,,We hebben zelfs meer financiële armslag.”

De doelstelling ‘Schoon, Heel en Veilig’ staat onveranderd overeind. Het streven naar het vergroten van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied Krabbepolder Zeehaven blijft met stip bovenaan staan. De verandering van Bedrijven Investeringszone (BIZ) naar Ondernemersfonds betekent in eerste instantie vooral een iets ander financieel plaatje. ,,In positieve zin, want het Ondernemersfonds heeft de beschikking over een groter budget. Daarom gaan we kijken naar wat we nog meer zouden kunnen en willen aanbieden aan de ondernemers wat zinvol is voor het gebied en de aantrekkelijkheid van de terreinen, afgaande op onze continue focus op ‘Schoon, Heel en Veilig’,” zegt Remko Mol.

Het Ondernemersfonds is een gezamenlijke portemonnee van en voor ondernemers in een stad en in dit geval Dordrecht. Zij betalen, net als bij BIZ, een opslag op de onroerend zaakbelasting en gaat het ook hier om een verplichting. Een andere overlapping is dat het bij beide gaat om financiering van extra activiteiten en voorzieningen. Bovenop wat de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam, die hoofderfpachter van de terreinen is, doen aan het basisvoorzieningenniveau.

BEVEILIGING

Voor de uitbreiding van activiteiten zal in eerste instantie worden gekeken naar het wensenlijstje bij de ruim honderd bedrijven die in het gebied zijn gevestigd. Op het gebied van veiligheid zijn nog volop mogelijkheden om deze te vergroten. Remko: ,,Een optie is om het camerasysteem uit te gaan breiden. In de afgelopen jaren is de BIZ al bezig geweest om dit te moderniseren en zijn veel camera’s uitgerust met kentekenregistratie. Of liggen er wellicht wensen om de activiteiten van de beveiligingsdienst die nu twee keer per nacht zijn ronde door Krabbepolder Zeehaven rijdt, verder op te schalen? En de beveiligingsdienst zou nog meer kunnen betekenen, bijvoorbeeld in het preventief meekijken naar alle geregistreerde bewegingen. Zien zij verdachte dingen die het waard zijn om te onderzoeken? Zo zijn er nog diverse uitbreidingen te verzinnen.”

PERSOONLIJKE GESPREKKEN

Het geld zou ook kunnen worden aangewend voor ondersteuning in de energietransitie waarmee veel ondernemers op dit moment bezig zijn. Het Ondernemersfonds heeft daarin al een eerste stap gezet en het contact gelegd met een stichting die bedrijven bijstaat met advies. ,,Als ondernemers interesse hebben, dan kan het Ondernemersfonds daarin bijdragen. Als er gedacht wordt aan zonnepanelen, dan kan er onafhankelijk advies worden ingewonnen en offertes beoordeeld. We horen het graag,” zegt Remko.

Het is zaak, zo zegt het Ondernemersfonds, om de wensen die leven bij de ondernemers, nu in kaart te gaan brengen. De komende tijd zullen zij in persoonlijke gesprekken gevraagd worden naar hun ideeën en wordt er een inventarisatie gemaakt. Remko: ,,We zouden als bestuur ook heel graag willen weten of er bij de ondernemers behoefte bestaat aan meer onderling contact in de vorm van extra netwerkbijeenkomsten of andere sociale activiteiten. Het Ondernemersfonds heeft de middelen en het geld, dus laten we met alle ondernemers onze schouders eronder zetten.”

Vanaf 1 mei krijgt het fonds ondersteuning van een ervaren adviseur die expertise heeft op het gebied van onder meer parkmanagement, industriegebieden en subsidies voor ondernemers. ,,We huren iemand in die de weg weet in waar een gebied als Krabbepolder Zeehavengebied mee te maken heeft,” besluit Remko, die eind van dit jaar gaat afzwaaien als voorzitter.

Remko Mol

Voorzitter

Gerard Mampaeij

Penningmeester

Hans Schutte

Bestuurslid

Ron de Vogel

Bestuurslid

Elder Dos Reis

Bestuurslid

Joyce Lipman

Communicatie